Praktische informatie

Verzekering
De psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering die u heeft. 

Voor vergoeding is een verwijzing van uw huisarts nodig. Afhankelijk van de eerste diagnose door de huisarts kan deze u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz waar langer durende behandelingen mogelijk zijn. Overigens worden niet alle diagnoses meer vergoed. Meer informatie kunt u vinden op de website van de LVVP (www.lvvp.nl) of via uw verzekeraar.

Voor 2019  heb ik met  alle ziektekostenverzekeraars contracten voor specialistische ggz, SGGZ met uitzondering van bij Caresq/Caresco aangesloten verzekeraars: Aevitae, Promovendum, Besured en Nartional Academic. In en vanaf  dat jaar kan ik geen nieuwe of dan te verlengen  therapieën via hen laten vergoeden.

Bij de afrekening van uw behandeling brengt uw verzekeraar uw eigen risico  in rekening.

De verzekering stelt als voorwaarde dat er een algemene diagnose op de nota staat. Deze bespreek ik na de intake met u.

NB:

In enkele gevallen zijn de contractomvangen (budgetplafond)  beperkt en heb ik onvoldoende ruimte meer. Soms wil uw verzekering van het toegekende budget afwijken en mij extra ruimte aanbieden, echter alleen op het uitdrukkelijke verzoek van de verkeringsnemer, van u dus.


Geen vergoeding door uw verzekeraar

Uiteraard kunt u ook besluiten in therapie te gaan zonder vergoeding door uw verzekeraar. In dat geval ontvangt u een maandelijkse nota. Het tarief bedraagt dan €98 per therapie van 45 minuten. 

Voor niet-verzekerde zorg (OZP) bent u €98 per gesprek van 45 minuten verschuldigd.


Duur

Een therapie uur duurt 45 minuten.


Praktijktijden

De praktijktijden zijn op werkdagen van maandag tot en met donderdag overdag. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.


Wachttijd

Momenteel is er geen ruimte voor nieuwe behandelingen en de wachtlijst is helaas gesloten. Voor supervisies en leertherapieën kan overlegd worden over een startdatum.

Op de sites van de LVVP (www.lvvp.nl) en de NVPP (www.nvpp.nl) kunt u namen vinden van collega's die mogelijk wel ruimte hebben. 


Voorwaarden
Ik volg de betalingsvoorwaarden zoals die zijn geformuleerd door de LVVP.
Afspraken die u korter dan 24 uur van tevoren afzegt, worden bij u in rekening gebracht (98,- euro). De verzekering vergoedt deze kosten niet. Bij langere afwezigheid staat de waarneming op mijn antwoordapparaat.

Ook val ik onder het beroepsgeheim zoals dat is beschreven in de beroepscode voor mijn beroepsgroep. Dit betekent dat ik nooit buiten u om overleg over u heb met derden.
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.lvvp.nl


Klachten

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling of over hoe u bent benaderd dan is het belangrijk dat u dit probeert te bespreken met mij. Mocht dit uiteindelijk niets oplossen dan kunt u terecht bij de beroepsorganisatie. De klachtenregeling van de LVVP is van toepassing: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/