Supervisie, leertherapie en coaching

Supervisie
Voor psychologen die zich verder willen bekwamen in hun werk of tegen bepaalde dingen aanlopen bestaat er gelegenheid om supervisie bij mij te volgen, o.a. voor klachtgerichte behandelingen. 
In een kennismakingsgesprek wordt besproken of dat wat ik hierin te bieden heb aansluit bij de behoefte.
Ik heb speciale expertise op het gebied van Psychoanalytische Psychotherapie en Mentalisation Based Treatment.
Ik ben geregistreerd supervisor bij de NVPP en de NVP. Tevens ben ik leer supervisor.
De kosten bedragen €105 per gesprek.

Leertherapie
Wanneer in het kader van uw opleiding een leertherapie een vereiste is, kunt u daarvoor bij mij terecht.

Ik ben erkend leertherapeut voor één of twee keer per week. 
De werkwijze is grotendeels vergelijkbaar met wat beschreven staat in 'Werkwijze'. 

De kosten bedragen €105 per sessie.

Coaching

Naast psychotherapie bied ik ook gerichte coachingstrajecten aan voor mensen met specifieke functioneringsvraagstukken. 

Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van het af te spreken traject, en is btw-plichtig.


NB: voor zowel supervisie, leertherapie als coaching geldt een aanmeldingsstop