Hoe werk ik?

Ik verricht individuele, partner/relatie therapie en EMDR. Dit laatste betreft een hele specifieke behandelmethode die wordt toegepast als er sprake is van trauma gerelateerde klachten. Ik doe deze behandeling alleen bij enkelvoudig trauma.  Meer informatie hierover vindt u op www.emdr.nl.

Kennismaking en intake
In een kennismakingsgesprek vertelt u mij wat er aan de hand is en wat u van de psychotherapie verwacht.
Als ik denk u te kunnen helpen en u met mij in zee wilt gaan volgt de intake.
De intakefase bestaat uit een aantal gesprekken waarin we uitvoeriger praten over uw klachten en over uw levensgeschiedenis, meestal aan de hand van een door uzelf geschreven levensverhaal.
Na dit laatste bespreek ik met u de diagnose, formuleren we het doel of de doelen van de therapie en spreken we de frequentie af.
Hierna gaat de therapie van start.

Therapie
In de psychotherapie proberen we inzicht te krijgen in patronen in uw gevoelens en in uw denken die u zich vaak niet bewust bent, we proberen  te onderzoeken wat de betekenis zou kunnen zijn van uw klachten.
Psychotherapie is volgens mij maatwerk, iedere psychotherapie is dan ook een uniek proces. Ik werk op een procesgerichte manier: Door het veel bespreken van belangrijke thema's, deze als het ware onder het vergrootglas te leggen, wordt langzaam maar zeker toegewerkt naar een toegenomen bewustzijn rond de problematiek. Deze toegenomen kennis kan helpen om nieuwe stappen te zetten en oude patronen te doorbreken.
In dit proces bepaalt u zelf de gespreksonderwerpen, ik ben weinig sturend en werk bv. weinig met huiswerkopdrachten.
Maatwerk betekent ook dat de frequentie en werkwijze per persoon kunnen variƫren.

De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de problematiek.
Mijn motto is daarbij: kort als het kan lang als het moet.

ROM-vragenlijsten

Bij aanvang en einde, maar ook af en toe tijdens de behandeling, laat ik u vragenlijsten invullen om het effect van de behandeling te meten. De resultaten gaan geanonimiseerd naar de centrale databank van de Stichting Benchmark GGZ. Dit is een vereiste van de verzekeraars vanwege hun wettelijke verplichting de kwaliteit in de zorg te bewaken. De uitkomsten kunnen ook als input dienen voor de behandeling.